Persondatapolitik og cookie information for Habibi Dating

På Habibi Dating tager vi behandling af dine personoplysninger alvorlig, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger Habibi Dating. Angående Habibi Datings brug af cookies på Habibi Dating henvises du til vores cookiepolitik. Habibi Dating er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

 

Vi har følgende kontaktoplysninger:

Habibi Dating

Kalia Aps

CVR-nr. 44442434
 
Adresse: Vagtelvej 5, 2. th, 2000, Frederiksberg

Mail: kundeservice@habibidating.dk

 

Behandlingen af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på Habibi Dating eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historisk og tidspunkt for login.

 

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 

Match af din profil med øvrige profiler på Habibi Dating i datingøjemed

 

Markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af tilbudsmail, såfremt du har samtykket hertil.

 

Optimering af tjenesten og udarbejdelse af statistik

 

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

 

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 

At du har givet samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen*

 

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen.

 

Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure samt at matche profiler basalt. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende Habibi Dating:

Fødselsdato

Køn

E-mail adresse

Postnummer

IP adresser der anvendes

Log over aktivitet på tjenesten

 

Udover ovenstående påkrævede oplysninger, behandler vi også disse oplysninger HVIS du vælger at oplyse dem. Det er altså frivilligt at udfylde nedenstående:

Højde

Vægt

Kropsbygning

Om du har børn

Om du ønsker flere børn

Partnerstatus

Øjenfarve

Hårfarve

Branche du arbejder i

Jobtype

Om du ryger

Uddannelse

NemID PID (et unikt ID som vi IKKE kan bruge til at få dit CPR nr, navn etc.)

Din egen beskrivelse af dig, samt hvad du søger. Herunder interesserer, hobbyer etc.

Dine billeder.

Beskeder der sendes til andre profiler

Navn HVIS du vælger at oplyse det til kundeservice.

Dine skriftlige henvendelser til kundeservice.

Telefonsamtaler med kundeservice inkl. dit telefonnummer.

SHA1 hash af betalingskort nummer. (Kan ikke bruges til at finde frem til dit faktiske betalingskort nummer)

 

Automatiske afgørelser

Med vores match-algoritme vil vi foretage automatiske afgørelser af dine indtastede personoplysninger ved at evaluere dine personlige præferencer, interesser, livsvilkår samt geografiske position med henblik på at matche din profil med øvrige profiler på Habibi Dating, således at du modtager relevante partnerforslag og kan finde den bedste partner for dig. Det medfører også, at din profil kan blive fremvist, når andre brugere benytter sig af vores match-algoritme.

 

Opbevaring af oplysninger

Vi sletter dine data, når der ikke længere er et formål med at gemme dem, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver de personoplysninger, som fremgår på din profilside på Habibi Dating, til Habibi Dating`s andre brugere med henblik på at udbrede kendskabet til din profil. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning.

I forbindelse med behandling af personoplysninger benytter vi følgende databehandler:

Simply.com hosting - De opbevarer alle billeder

Simply.com hosting - Al kommunikation med vores website går gennem dem ePay - Disse bruges til behandling af køb med betalingskort

Simply.com hosting - De står for hosting af vore servere

 

Lokation for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger på følgende lokationer:

Habibi Dating`s kontor på Vagtelvej 5, 2. th, 2000, Frederiksberg

Skulle det på et senere tidspunkt blive aktuelt at overføre data til usikre tredjelande vil dette kun ske, hvis virksomheden i det pågældende tredjeland, forinden har stillet de nødvendige garantier for at modtagerens niveau for at persondatabeskyttelsen er i overensstemmelse med denne persondatapolitik samt gældende EU lovgivning.

Overførslerne vil derfor ske på ét af følgende overførselsgrundlag:

At modtageren er certificeret til at overholde principperne for beskyttelse af personlige oplysninger efter US-EU Privacy Shield Framework (Kaldet "Privacy Shield").

At vi har indgået standardbestemmelser om databeskyttelse med modtageren, som efter EU-Kommissionens vurdering frembyder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder.

 

Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Habibi dating behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Hvis du mener, at de oplysninger, som Habibi Dating behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, såfremt Habibi Dating er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Habibi Dating kun opbevare de oplysninger, som Habibi Dating er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Habibi Dating`s behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil Habibi Dating ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Habibi Dating er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Habibi Dating kun opbevare de oplysninger, som Habibi Dating er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Dating.dk har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Trækker du samtykket til behandling af data, der er nødvendige for brugen af Habibi Dating, tilbage vil vi være nødsaget til at slette samtlige dine data, idet din profil ikke vil fungere uden disse nødvendige data.

For at trække samtykket delvist tilbage, kan du blot slette de data du ikke længere ønsker vi behandler, dette er muligt med listen over frivillige oplysninger nævnt ovenfor, samt de forskellige typer e-mails du modtager. Du kan f.eks. trække samtykket til at modtage e-mails med tilbud i tilbage, ved blot at trykke "Afmeld" i en sådanne e-mail

 

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Habibi Dating`s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Habibi.dating, jf. persondataforordningens artikel 21.

 

Begrænsning

Du har ret til at få begrænset Habibi Dating`s behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

Mens Habibi Dating behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Habibi Dating behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Habibi Dating har færdigbehandlet din indsigelse.

Habibi Dating`s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondataret begrænses.

 

Dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

 

Klage

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

Telefonnr.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

 

Brug af Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Hvad det er, hvordan vi bruger dem, og hvilke muligheder du har for afvisning og sletning.

Vi vil løbende opdatere vores persondatapolitik som følge af ændringer i juridiske eller driftsmæssige krav. Vi vil meddele sådanne ændringer i overensstemmelse med lovgivningen.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

 

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikreleveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Cookiedeklarationen opdateres hver måned af Cookie Information. Hvis du har nogen spørgsmål, så skriv til info@cookieinformation.com.

 

Frederiksberg, Februar 2024

Benyttes denne knap logges du automatisk af.
PANIK